Bloczki betonowe fundamentowe to wykonane z różnorodnej mieszanki prostopadłościany o szarej barwie. Otrzymuje się je w wyniku zmieszania cementu portlandzkiego, wody i piasku. Następnie masa wylewana jest do form i poddana zabiegowi wibroprasowania. W efekcie otrzymywane są elementy betonu odporne na ściskanie, pękanie, zmienne warunki atmosferyczne, zamarzanie i odmarzanie. Gwarantują także wodoszczelność. Bloczki betonowe fundamentowe są bardzo komfortowe w użyciu. Po ich ułożeniu nie ma potrzeby długiego oczekiwania na zaschnięcie wylanej warstwy, tak jak jest to w przypadku betonu płynnego. Bloczki wykorzystywane są podczas budowy fundamentów każdego rodzaju obiektów: mieszkalnych, biurowych, przemysłowych oraz użytku publicznego. Ponadto można używać ich do stawiania słupów oraz ścianek działowych podczas remontu. Stosując je, inwestor może mieć pewność stabilnego utrzymania elementów konstrukcyjnych w postaci śrub, wkrętów oraz prętów. Stanowią alternatywę dla cegły oraz kamienia.